Xương sườn (sườn già)

Còn hàng
SPV9
1,100

Description

Khối lượng: 1kg

Các sản phẩm cùng nhà cung cấp