Xương sườn (sườn già)

In stock
SPV9
1,100

Description

Khối lượng: 1kg

From the same Vendor