Đùi Heo Nguyên Chiếc

Out of stock
SPV031
Price in points:850 points
850

Description

Đùi heo nguyên chiếc bao gồm cả xương. Rút xương dùng để bó giò heo

Mỗi chiếc giao động trên dưới 1kg

From the same Vendor