Đùi Bê

In stock
SPV93
Price in points:1500 points
1,500

Description

Đùi bê Non, không da, có xương

Đơn vị: 1kg

From the same Vendor