Thịt Bò Mông

In stock
SPV85
1,490

Description

Đơn vị tính: 1kg

From the same Vendor