Rau ngò rí (mùi ta) パクチー/コリアンダー/香菜

Còn hàng
SPV218
300

Description

Ràu mùi hay còn gọi là NGÒ RÍ

Trọng lượng 100gr

パクチー/コリアンダー/香菜

Các sản phẩm cùng nhà cung cấp