Mối Tôm Tây Ninh

In stock
SPV170
250

Description

Khối lượng: 500gr

From the same Vendor