Store:
株式会社SANPHAMVIET
Contact vendor

Bắp bò (thương hiệu Nhật)

In stock
SPV80
1,570
Shipping time and rates:

Description

Khối lượng: 1kg

Thương hiệu: Nhật