Bánh đa nem (bánh tráng quấn chả giò)

In stock
SPV108
220

Description

Đơn vị tính: 1 tệp (20 tờ)

From the same Vendor